ჩვენს შესახებ

კომპანია  შ.პ.ს. „ პარტნიორი „   დაარსდა   2012   წელს .  ძირითადი  საქმიანობის  სფეროს  წარმოადგენს  ფეხსაცმლის  წარმოება. კომპანია  დაკომპლექტებული  არის   მაღალი  რანგის,  საქმის  ღრმად  მცოდნე , მრავალწლიანიანი  გამოცდილების  მქონე პროფესიონალი  თანამშრომლებისაგან. ყოველივე  ეს  ნათლად   აისახება  ჩვენს  მიერ  გამოშვებულ  პროდუქციის  ხარისხზე  შექმნის დღიდან ვაწარმოებთ უმაღლესი ხარისხის, გამძლე და კომფორტულ ფეხსაცმელებს. როგორც ყოველდღიური მოხმარებისათვის, ასევე სპეციალური დანიშნულებისათვის, რომელიც  სრულიად  აკმაყოფილებს  მომხმარებელთა  მოთხოვნებს.

 2014  წლიდან  კომპანია  პარტნიორი  მონაწილეობას  იღებს  ფეხსაცმელების  სახელმწიფო  შესყიდვებში .  ხარისხის   მიმართ  კომპანიის  თითოეული  თანამშრომლის  მაღალმა  პასუხისმგებლობამ  სასურველი  შედეგი  გამოიღო , დროის  მცირე  მონაკვეთში, ეტაპობრივად  პროგრესის  ზრდით  შპს „პარტნიორი“  ლიდერი  გახდა  ქვეყანაში   ფეხსაცმელების  მწარმოებელ  კომპანიებს  შორის  და  ასევე  მაღალ კონკურენტუნარიან  ძალად  იქცა  იმ ბიზნეს კომპანიებისთვისაც  რომლებსაც  აღნიშნული  საქონელი  მსოფლიოს  სხვადასხვა  ფირმებიდან  შემოაქვთ . 

  დროის  ამ  მონაკვეთში  ჩვენ  მიერ  წარმოებული  პროდუქციის  ძირითადი  შემსყიდველები  არიან: 

  • საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტრო.
  • დ.  აღმაშენებლის  სახელობის  გორის  სამხედრო  აკადემია.
  • ფინანსთა  სამინისტროს  შემოსავლების  სამსახური.
  • თბილისის  სატრანსპორტო  კომპანია.
  • აჭარის  საგანგებო  სიტუაციების  მართვის  სამსახური.
  • აჭარის  სატყეო  სააგენტო.
  • სახელმწიფო  დაცვის  სპეციალური  სამსახური.
  • აღსრულების  ეროვნული  ბიურო. 
  • გ. კვინიტაძის  სახელობის  კადეტთა  სამხედრო  ლიცეუმი  და მრავალი სხვა.

მომხმარებელთა  გაზრდილი  ინტერესებიდან  გამომდინარე, კომპანია  პარალელურ  რეჟიმში  გადადის   ინდივიდუალურ  მომსახურეობაზეც.

ჩვენი პროდუქცია

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
2103

ქ. ქუთაისი, ვარლამიშვილის ქ. 28

ტელ: 577 47 75 35